Konsultantaske usluge

Znanje i praktična rješenja

Mala preduzeća

Znanje i praktična rješenja

Srednja preduzeća

Znanje i praktična rješenja

Aktiva Tuzla

Znanje i praktična rješenja

Knjigovodstvo

 • Sortiranje i ažuriranje poslovne dokumentacije: knjiga izlaznih faktura (KIF), knjiga ulaznih faktura (KUF),  naloga za plaćanje, izvoda i druge poslovne dokumentacije
 • Obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a)
 • Vođenje glavne knjige i izrada bilansa
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Izrada i knjiženja kalkulacija maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Izrada kartica kupaca i dobavljača u finansijskom knjigovodstvu
 • Analitičko i sintetičko praćenje stanja obaveza, potraživanja od kupaca i praćenje naplate potraživanja
 • Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacija za plate , izrada platnih lista i naloga za plaćanje
 • Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, te obračun dobiti i poreza na dobit
 • Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračunom amortizacije po Zakonom predviđenim stopama
 • Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu
 • Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH
 • Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za Zavod za zdravstveno osiguranje
 • Izrada izvještaja za PIO
 • Izrada i dostava  obrasca Poreznoj upravi