Konsultantaske usluge

Znanje i praktična rješenja

Mala preduzeća

Znanje i praktična rješenja

Srednja preduzeća

Znanje i praktična rješenja

Aktiva Tuzla

Znanje i praktična rješenja

Usluge

Vršimo obradu podataka i obavljamo računovodstvene usluge u skladu sa  međunarodnim računovodstvenim standardima  prateći  trendove u poslovanju naših klijenata.  Nastojimo da pružamo usluge primjenjujući stećena znanja  kako bi doprinjeli praktičnim rješenjima u skladu sa potrebama i interesima klijenata.